Üdvözöljük a P.A.N.T.A. R.E.I. magyar oldalán!

A projekt/The project P.A.N.T.A.  R.E.I.

The project is part of the Key Action 2 strategic partnership for school only financed by European Comunity. This project promotes the comparison among different European countries, either through remote collaboration or during the mobility activities, to develop a more open mind and a more conscious awareness of European citizenship.
The partners can also share the output and products in progress.

The goals:
– To realize territorial promotion services (tourist packages, thematic routes, etc.);
– to 
realize information material (maps, brochures, etc.);
– to make various materials for the Website;
– territory promotion;
– to improve group relational knowledge and skills;
– to teach the subjects in a different and fun way to make the role of the student more active in the content understanding and the development of skills and competences for life.

Today, given the short attention spans of learners, which soon lead to boredom, if you do not propose “different” lessons, you may not get the desired successes. It is necessary to propose an activity that is not the frontal lesson, but which instead leads the learners out of the classroom, perhaps directly on the territory. The best teaching seems to be the laboratory one, which derives from the experimental method, which is to go directly to the field and make a direct observation.

Our school

Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Primary School

Our town, Bicske, which has 12.000 inhabitants is 36km far from the capital of Hungary.
Our public school is the only school is maintained by the state government in town.
It has 532 students and 72 teachers. Since 2011 our lower and upper primary classes work separately in two buildings, each with about 250 students.

We have high level maths and national language teaching in our school and we teach English and German in small groups too.
Our school organizes also a holiday camp each year for students who wants to protect environment.
Our school has already taken part in a Comenius multilateral project.
With new projects, we would like to work together with our partners, help and support each other.
Share knowledge, traditions and experiences about our countries and find similarities between us.
We would like to involve students with special needs and talented students as well.
Our main aim to develop various skills and competences are needed today.
We would like to achieve and transcend aims in terms of international cooperation, exchanges, project-work as planned in the curricula.

The old building                                                   The new building

Iskolánk

A Bicskei Csokonai Vitáz Mihály Általános Iskola 2003-ban alakult két iskola összevonásából. Az új vezetés mind a mai napig igyekszik megőrizni a régi iskolák hagyományait, de innovatív fejlesztéssel próbálja megfeleltetni az iskolát a modern kor elvárásainak is. Az iskola 532 fő diákja és 72 fő pedagógusa két különálló épületben végzi napi feladatát. A 2011-es integráció óta a közel 100 éves iskolaépületben kapott helyet az alsó tagozat, a felső tagozat pedig a modernebb bár felújításra szoruló épületben tanul. Évfolyamonként 4 tanuló csoport működik. Az integráció fontos lépése az alsó tagozaton a fedőórák rendszerének kialakítása, melyben naponta 4 órában tanulócsoportonként két tanító dolgozik párhuzamosan. Ez teszi lehetővé a folyamatos felzárkóztatást és a fakultációs sáv segítségével a tehetséggondozást. A magas színvonalú oktatáshoz hozzájárul a negyedik évfolyamtól bevezetett nívó csoportos matematika valamint magyar nyelv és irodalom tanítása. Az idegen nyelv oktatása a negyedik évfolyamtól kezdődően osztályonként bontott csoportokban folyik. A 2013/2014-es tanévtől pedig már 1-3. osztályban is lehetőség van választható fakultáció keretében az idegen nyelv tanulására. Pályázat útján 2011-ben iskolánk 19 interaktív táblával gazdagodott, melyeket mind az alsó mind a felső tagozaton aktívan alkalmaznak tanítóink, tanáraink. A felső tagozaton szaktantermeket hoztunk létre külön a biológia-földrajz, kémia-fizika, rajz és ének tantárgyak számára. Bár iskolánk nem tartozik az ország hátrányos régiói közé, tanulóink 20%-a roma származású. A hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű tanulóink (39 fő + 128 fő BTM) fejlesztését 7 fő fejlesztő pedagógus végzi rendkívül magas színvonalon. Az iskola kihasználja a város nyújtotta lehetőségeket, így tanuló csoportjaink rendszeres úszásoktatásban részesülnek a város tanuszodájában. Diákjaink minden évben számos megmérettetésen, versenyen vesznek részt. Nemzetközi kapcsolatainkat tekintve 1997 óta működik testvériskolai kapcsolatunk Altshausen német település Herzog-Phillip-Verbandschule iskolájával és 2003 óta az erdélyi Réty Antos János iskolájával. 2011 óta aktív résztvevői vagyunk két Comenius iskolai együttműködési projektnek, mellyel diákjaink már eljuthattak Szlovéniába, Olaszországba ill. Lengyelországba is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek által a projektek által is bővüljön látókörük és Európa aktív polgáraivá váljanak.

Iskolánk honlapja elérhető itt.